Obligāciju tirgus aktualitātes 2018.gada martā

2018. gada 29. marts


Papildus platības uzņēmuma grupai UPP & CO Kauno 53 OÜ piederošajā noliktavas ēkā netālu no Viļņas tika znomātas UAB Rimi Lithuania. Pēc šī darījuma brīvu platību ēkā nav palicis. Par 2017. gadu uzņēmuma konsolidētais apgrozījums bija EUR 849 tūkstoši, peļņa no operatīvās darbības – EUR 766 tūkstoši.

AS VIA SMS Group neto apgrozījums 2017. gadā sasniedza EUR 20.1 milj., kas ir par 21,5% vairāk, nekā 2016. gadā. Lielāko neto apgrozījuma pieaugumu 2017. gadā nodrošināja Spānijas tirgus, kur novērots neto apgrozījuma pieaugums par 63%. Zviedrijā apgrozījums pieauga par 55%, bet Polijā - par 17%, salīdzinot ar apgrozījuma rādītājiem uz 2016. gada 31.decembri. EBITDA 2017. gadā sasniedza EUR 2.8 milj., nodrošinot tīro peļņu EUR 0.84 milj. apmērā. Peļņas samazinājums 2017. gadā ir saistāms ar Grupas ieguldījumiem jaunu meitas sabiedrību attīstībā un produktu izstrādē. 2017. gadā Grupa nodibinājusi jaunu meitas sabiedrību Rumānijā, tiešsaistes maksājumu kompāniju VIA Payments, kā arī ieviesusi jaunu tiešsaistes patēriņa kreditēšanas zīmolu Polijā – Cashalot. 2017. gadā VIA SMS Group veicinājusi arī savstarpējo aizdevumu platformas VIAINVEST attīstību.

SIA “ExpressCredit” 2017. gadu ir noslēdzis atbilstoši plānotajai prognozei. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājies par 17%, savukārt peļņa ir palielinājusies par 308%. Uzņēmuma apgrozījums ir palielinājies visos 2017. gada atsevišķos ceturkšņos, salīdzinot pret 2016. gadu, un 2017. gads gan pēc apgrozījuma, gan pēc peļņas rādītājiem ir labākais uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.

AS “Mogo” apgrozījums sasniedza EUR 13,7 milj. (30% pieaugums, salīdzinot ar 2016. gadu), EBITDA – EUR 7,0 milj. (25% pieaugums, salīdzinot ar 2016. gadu), tīrā peļņa EUR 3,5 milj. (35% pieaugums, salīdzinot ar 2016. gadu). 2017. gada 31. decembrī līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeļa neto vērtība sasniedza EUR 30,6 milj. (22% pieaugums, salīdzinot ar 2016. gada 31. decembri). 2018. gada 7. martā “Mogo” otrais obligāciju laidiens ir iekļauts Nasdaq First North sarakstā, kas ļauj investoriem ērtāk veikt tirdzniecību ar šiem vērtspapīriem.

“Elko Group” 2017. gadā izdevās palielināt gan apgrozījumu, gan peļņu. Apgrozījums sasniedza EUR 1 403 milj., kas ir par 8,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Bruto rentabilitāte 4,8%, par 1 procentpunktu augstāka nekā 2016. gadā. Bruto peļņa EUR 68 milj., par 39% vairāk nekā 2016. gadā. Tīrā peļņa EUR 12 milj., par 64% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Centrālajā un Austrumeiropā apgrozījums pieauga par 4,7%, sasniedzot EUR 459 milj., NVS reģionā pieauga par 5,3%, sasniedzot EUR 797 milj., Baltijā pieaugums bija par 9,3%, sasniedzot EUR 105 milj., bet Ziemeļeiropā – par jūliju-decembri apgrozījums sastāda EUR 42 milj.

Jaunie emitenti un emisijas

  • UPP Olaines OÜ (Igaunija) – ar UPP & CO Kauno 53 OÜ saistītais uzņēmums emitēja obligācijas EUR 6.2 milj. apmērā uz 5 gadiem ar likmi 7%.

  • Modus Group (Lietuva) emitēja vērtspapīrus EUR 4.9 milj. apmērā, ar gada procentu likmi 5% un dzēšanas datumu 2020. gada 4. maijs. Obligācijas ir iekļautas First North sarakstā.

  • Admiral Markets (Igaunija) – licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība piesaistīja EUR 1.8 milj. uz 10 gadiem ar likmi 8% gadā. Obligācijas ir iekļautas Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

  • Papildus obligāciju emisija bija Altum, jauni emitenti bija Luminor un Šiaulių bankas.


AS BlueOrange Bank kļuva par Nasdaq First North konsultantu, kas ļauj piedāvāt Latvijas un citu valstu emitentiem piesaistīt finanšu līdzekļus no kapitāla tirgiem, iekļaujot savus vērtspapīrus alternatīvajā segmentā.