Ieguldiet VIA SMS Group

SIA VIA SMS Group izsniedz nenodrošinātos aizdevumus privātpersonām kopš 2009.gada. Uzņēmums darbojas izmantojot zīmolus VIA SMS, SAVA Card, VIA CREDIT, VIA CONTO un piedāvā aizdevumus ar atmaksas termiņu līdz 12 mēnešiem Latvijā, Čehijā, Polijā, Zviedrijā un Spanijā. VIA SMS Group ir vairāk nekā 750 000 reģistrētu klientu un kopējais izsniegto aizdevumu apjoms gada laikā ir sasniedzis EUR 55 milj.

VIA SMS Group uzņēmumu grupā ietilpstošais uzņēmums ViaSpar ir saņēmis atļauju piesaistīt depozītus Zviedrijā līdz 50 000 SEK apmērā.

Informācija par vērtspapīru

ISIN                                                   LV0000802064

Biržas kods                                     VIAS125019A

Kopējais vērtspapīru skaits      6,105

Nominālvērtība                            1,000 EUR

Emisijas apjoms                            6 105 000,00 EUR

Pirmais kotēšanas datums        05.08.2016.

Dzēšanas datums                         25.05.2019.

Gada kupona likme                     12.5%, izmaksā reizi ceturksnī 1/4 daļu

Ienesīgums                                     8.78% gadā

Minimālā investīciju summa      1 000 EUR

Aizpildiet pieteikumu, un mēs sazināsimies ar Jums, lai veiktu ieguldījumu!