Ieguldiet Storent Investments

“Storent Investments” grupa kā būvniecības un rūpniecisko iekārtu nomas uzņēmums veic saimniecisko darbību Baltijas valstīs, Somijā, Krievijā (Kaļiņingradā) un Zviedrijā. "Storent Investments" grupas uzņēmumi piedāvā nomāt vadošo rietumvalstu ražotāju rūpniecības un būvniecības zīmolu iekārtas. Uzņēmums iznomā gan savas, gan trešajām personām piederošas iekārtas, šim nolūkam izmantojot "Storent" nomas platformu. Grupas uzņēmumi sniedz arī montāžas un demontāžas darbus, vilcējtehnikas operatora, transporta un tirdzniecības pakalpojumus.

Informācija par vērtspapīru

ISIN                                                  LV0000802304

Biržas kods                                   STOR080020A

Kopējais vērtspapīru skaits     100,000

Nominālvērtība                           100 EUR

Emisijas apjoms                          10,000,000 EUR

Pirmais kotēšanas datums      29.06.2018

Dzēšanas datums                       30.06.2020

Gada kupona likme                    8%, izmaksā reizi ceturksnī 1/4 daļu

Ienesīgums                                    6.85% gadā

Minimālā investīciju summa     1,000 EUR

Aizpildiet pieteikumu, un mēs sazināsimies ar Jums, lai veiktu ieguldījumu!